amo_rey

amo_rey

Sabtu, 17 April 2010

MeSIn MayA


Dalam sains komputer, mesin maya merupakan mesin yang bukan wujud secara fizikal tetapi ia adalah berkonsep sebarang perisian atau larian aturcara (any running program).
Setiap mesin maya mempunyai bahasa mesin tersendiri yang mengandungi semua arahan-arahan yang boleh dilaksanakan oleh mesin maya.
Mesin maya pada mulanya didefinisikan oleh Gerard J. Popek dan Robert P. Goldberg pada tahun 1974 sebagai sebuah syarikat yang efisyen dan tolaransi dari suatu mesin asli.
Setiap mesin maya mempunyai bahasa mesin tersendiri yang mengandungi semua arahan-arahan yang boleh dilaksanakan oleh mesin maya.
Mesin maya (VM) adakah satu persekitaran, biasanya sebuah program oroperating sistem, yang tidak secara fizikal wujud tetapi dicipta di dalam satu lagi persekitaran.

Ketogori utama mesin maya
Mesin-mesin maya dipisahkan kepada dua kategori-kategori utama, berdasarkan penggunaan mereka dan darjah surat-menyurat kepada mana-mana mesin nyata.
Satu mesin maya sistem menyediakan satu platform cara penuh yang menyokong pelaksanaan satu sistem pengendalian lengkap (OS).
Dalam kontras, satu mesin maya proses direka bentuk untuk digunakan sebuah program perseorangan, yang bermaksud yang ia menyokong satu proses perseorangan.
Satu ciri penting mesin maya adalah permintaan perisian dalam adalah terhad
untuk sumber-sumber itu dan pemisahan disediakan oleh maya machine—it tidak boleh pecah daripada dunia mayanya.

mesin maya (run)